Програма за енергийна ефективност REECL-20%:

        Какво представлява REECL?
Това е програма за кредитиране на енергийната ефективност във Вашия дом. Благодарение на тази програма Вие можете да си възвърнете до 20% от стойността с одобрените модели на Daikin, Mitsubishi Electric, Toshiba, Mitsubishi Heavy и др. марки чрез „Програмата за кредитиране на Енергийната ефективност в дома”.
АЕЕ (Агенцията по енергийна ефективност), Европейската банка и Европейската комисия обединиха сили в разработването на кредитен план, подпомагащ жилищния сектор, който възлиза на 50 млн. евро. С новия кредитен план се цели подпомагане на българското домакинство за намаляване на разходите за отопление.
Сътрудник на Програмата за енергийна ефективност и Обединена Българска банка, която Ви отпуска потребителски кредит.
Често задаваният въпрос е кои са основните критерии за избор на отоплителни термопомпени системи или термопомпени системи за отопление и климатизация, които ще бъдат одобрени за финансиране по програмата REECL?
А отговорът е всички електрозадвижвани термопомпени системи въздух-въздух, въздух-вода, земя-вода, самостоятелно или заедно с системи за отопление или битова топла вода. За да кандидатствате по тази програма, термопомпената Ви система трябва да измести досегашното Ви отопление с електронагревателни уреди.
Питате се какви са критериите за избор?
 • сезонен коефициент на енергийна ефективност за охлаждане (SEER) за средна климатична зона SEER≥ 5.6 (А+);
 • сезонен коефициент на енергийна трансформация за отопление (SCOP) за средна климатична зона SCOP≥ 4(А+);
 • работен режим на охлаждане в диапазона от 21C до 43C външна температура;
 • работен режим на отопление в диапазона от -10C до 15C външна температура.

Въпросът е как да кандидатстваме?
Много лесно, избирате си най-подходящия енергоспестяващ модел климатизатор, но едва след като сте се посъветвали със специалист. След това Ви се издава оферта-образец. Следващата стъпка е да отидете в най-близката банка , сътрудник на Програмата, където ще попълните Молба за отпускане на потребителски кредит (Кредит енергия). За тази цел Ви трябват следните документи: лична карта (копие) и оферта (образец).
Питате се как се усвоява кредитът?
По два начина, единият е по банков път като се преведе съответна сума на фирмата доставчик, а вторият начин е като се изплати директно на Кредитополучателя.
И стигаме да най-важния въпрос, как ще си получа 20% от направените разходи?
Това става едва след като е завършен проекта като предоставите на банката оригинална фактура за закупения енергоспестяващ уред и протокол-образец за извършената дейност.
Последната стъпка е попълването на Молба-формуляр за 20%  безвъзвратна помощ.
Решението как да Ви се възстанови сумата зависи от Вас, а това става чрез съкращаване на периода на плащане или намаляване на погасителните вноски.

Климатици на изплащане с:

 Искате да си закупите климатизатор, но не разполагате с необходимата сума, Вашето решение е „Кредит бързи пари”:
 • от 300 до 5000 лева;
 • одобрение от 5min до 2h;
 • Вие определяте в какъв срок ще изплатите кредита (от 3м. до 24м.).
Защо „Кредит бързи пари”?
 • бърза и улеснена работа;
 • само срещу лична карта;
 • без поръчители;
 • максимален избор на схема;
 • отстъпка за редовни клиенти; 
 • без наказателна такса при предсрочно погасяване.
Условия за кандидатстване:
Единствено физически лица имат правото да кандидатстват за потребителски кредит.
Необходимо Ви е само:
 • да сте пълнолетен гражданин на Република България или постоянно пребиваващ чужденец;
 • да сте с регулярни доходи;
Как да кандидатствате?
 • необходими са Ви само данните от личната карта;
 • подписано „Искане-декларация за потребителски кредит”.
Ако сте  одобрени, подписвате договор за потребителски кредит. Следващата стъпка е отпусната сума по кредита да бъде преведена във Вашата банкова сметка до 48ч. или до 24ч. парите Ви ще бъдат внесени в предплатената карта TBI V PAY.
Какъв е начинът да погасите задълженията си?
 • по банков път;
 • на каса в банката;
 • чрез Интернет;
 • на банкомат чрез системата B-pay;
 • в наш бизнес център;
 • на касите на Easy Pay.
Къде можете да кандидатствате?
 • в магазини и офиси, където има стикер за цялата страна. 
Ако изберете да закупите климатизатор чрез потребителски кредит, Вие получавате:
 • ясни условия;
 • фиксирана лихва и вноски по кредита.
Бихте могли да се възползвате от:
 • лична финансова консултация при избор на кредит;
 • лична консултация през целия период на изплащане;
 • специални оферти за лоялни клиенти.