Mitsubishi Heavy SRF 25 ZMX-S вътрешно тяло
Инверторен климатик Mitsubishi Neavy SRF/SRK 25 ZMX-S подов тип

2130,00 лв
Daikin FVXS25F вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXM25F/RXM25M9 подов тип с R-32

2151,00 лв
2100,00 лв
Daikin FVXS25F вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXS25F/RXS25L3 подов тип

2151,00 лв
1950,00 лв
Daikin FVXS35F вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXS35F/RXS35L3 подов тип

2300,00 лв
2050,00 лв
Daikin FVXS35F вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXM35F/RXM35M9 подов тип с R-32

2300,00 лв
2200,00 лв
Mitsubishi Heavy SRF 35 ZMX-S вътрешно тяло
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRF/SRC 35 ZMX-S подов тип

2390,00 лв
Daikin FVXG25K вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXG25K/RXG25L Nexura

2844,00 лв
2700,00 лв
Mitsubishi Heavy SRF 50 ZMX-S вътрешно тяло
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRF/SRC 50 ZMX-S подов тип

3150,00 лв
Daikin FVXG35K вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXG35K/RXG35L Nexura

3347,00 лв
3200,00 лв
Mitsubishi Electric MFZ-KJ25VE вътрешно тяло
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MFZ-KJ25VE/MUFZ-KJ25VE

3450,00 лв
Daikin FVXS50F вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXS50F/RXS50L подов тип

3527,00 лв
3250,00 лв
Daikin FVXS50F вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXM50F/RXM50M9 подов тип с R-32

3527,00 лв
3250,00 лв
Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE вътрешно тяло
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MFZ-KJ35VE/MUFZ-KJ35VE

3800,00 лв
Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE вътрешно тяло
Инверторен климатик Mitsubishi Electric MFZ-KJ50VE/MUFZ-KJ50VE

4660,00 лв
Daikin FVXG50K вътрешно тяло
Инверторен климатик Daikin FVXG50K/RXG50L Nexura

4680,00 лв
4400,00 лв