Пречистватели на въздух - информация и цени


 

Streamer на Daikin доказано деактивира над 99,9%


частиците на коронавирус SARS-CoV-2

 

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ  

  
 

 

 
Какво трябва да знае всеки, когато реши да купува пречиствател на въздух!
  Продуктите представени тук не са предназначени за лечение на болести. Целите на това ръководство са, да подпомогне взимането на правилно и информирано решение при покупката на стаен пречиствател на въздух. Тук са посочени: най-често задаваните въпроси при покупка на въздухоочистител; стъпките при взимането на правилното решение; упътване за начинът на употреба на уредите; списък за сравнение, също така и спецификации на Heaven Fresh – пречиствателите на въздух, които са подходящи ако Вие или член от семейството ви има дихателно заболяване или сте чувствителни към стайни замърсители на въздуха. Към такива могат да се отнесат почистващи химикалки, органични изпарения, прахови червеи, прах, изпарения от бои, пърхот и косми от домашни любимци, спори от плесени, изпарения и газове от строителни материали, тютюнев дим, бактерии, вируси и др.

Размери на помещението, чиито въздух ще пречистваме- решаващ фактор за вземане на решение!

  Списък с фактори, които ще Ви помогнат да предприемете правилно решение при покупка на въздухоочистител:

Видове технологии за пречистване на въздуха!

  Съществуват средно три групи технологии за пречистване на въздуха – карбон или други средства/, механична филтрация /"HEPA", електростатично утаяване /йонизиращи прибори/ и радиация /UV ултравиолетови антибактериални лампи/
 
 • НЕРА филтриращите способи при въздухоочистители имат както силни, така и слаби страни. Спецификата на тяхната работа е, чрез прекарване на въздуха през филтър, да вкарат по-едрите частици в капан. Ефективността им се изразява в задържане и премахване на частици, като прах, различни видове бактерии, полени, пори на плесени и др. Те могат да отстранят частици с размер по-малки от 0,3 микрона, такива като химически изпарения, газове, вирус или зародиши и някои частици от цигарения дим. Истинските НЕРА филтри пречистват ефикасно 99,97%, докато по-ниското ниво НЕРА филтри имат ефективност само 85-95%.
 • Филтрите от Активен карбон обладават с висока абсорбираща способност спрямо миризми, цигарен дим и течни замърсители, газове.
 • Йонизиращите пречистватели на въздуха работят, като създават въздух, гъсто наситен със заредени йони. В резултат на това мръсните частици се полепват по метални колектори или решетки – т.н. „електростатично утаяване”. Те задържат в капан ултра-фини частици с големина до 0,1 микрон, включително бактерии, химически пари, цигарен дим, вируси и микроби. Съществуват главно два типа йонни технологии – „жична” и „иглена”.
 • Жичната технология е основана на пречистване на въздуха чрез произвеждане на положителни йони, които преминавайки през метален колектор/решетка, оставят върху тях замърсените частици. Периодично металният колектор/решетка се изважда и почиства с влажна кърпа.
 • Иглената технология за разлика от жичната, създава отрицателни йони, които улавят мръсните частици върху метален колектор/решетка. Различното е, че иглената технология е базирана на системно генериране на голямо количество отрицателни йони, които се разпръскват в помещението. „Отрицателно” заредените йони работят, като пречистватели, унищожаващи мръсните частици навсякъде в помещението. Те сменят поляритета на замърсените частици причинявайки им магнетично привличане помежду си, като по този начин стават прекалено големи за да могат да циркулират из въздуха и последователно падат. По този начин, йонизираните частици могат да бъдат събрани чрез обичайните методи за почистване – прахосмукачка или избърсване.

Обърнете специално внимание върху уредите произвеждащи големи количества отрицателни йони!

  Ако върху упътването на въздухоочистители, производителят не съобщава предполагаемото количеството на произвежданите отрицателни йони, то съществува голям шанс закупената от вас стока да не е много ефективна!

 • Антибактериалните UV ултравиолетови лампи имат способността ефективно да унищожават клетките на микроорганизмите включително вируси, микроби, бактерии и плесени.

Размери и условна мярка за замърсителите. Вид Диаметър/микрон/ Време!

Кожни люспи 20 - 40 5 секунди

Видими прашинки във въздуха > 10

Обичайни полени 15 - 25

Дребни алергени 10 – 20 5 минути

Обичайни спори 2 – 10

Бактерии 1 – 5

Котешки пърхут 1 ± 0,5 10 часа

Цигарен дим 0,1 – 1

Вируси 0,1 10 дена

Ултравиолетовите лампи нямат ефект към замърсители , като прах или дим.

Колко малко е понятието 0.3 микрона ?

Практически 0.3 микрона е размер много труден за филтриране.

Примерни размери в микрони на най-разпространените частици, които дишаме във въздуха:

Човешки косъм700 ↔ 10
Човешко кихане10 ↔ 100
Животински косъм0.5 ↔ 100
Полени5 ↔ 100
Спори от растения6 ↔ 100
Прах2 ↔ 20
Пушек, дим0.1 ↔ 1
Мръсни животински остатъци 0.5 ↔ 50
Домашни мръсотии0.5 ↔ 100
Кожни люспи0.4 ↔ 10
Бактерии 0.35 ↔ 10

 

Съвместяване на технологиите за пречистване на въздуха!

  Някои въздухоочистители имат възможността да пречистват въздуха по различни начини, а това е вследствие на различните технологии съвместени в един уред. Нагледен пример е пречиствателят модел "MC70LVM”, обладаващ с тази уникална възможност, който създава повече условия за Вашия комфорт. Идеята за няколко технологии в един уред цели слабостите на всяка отделна технология да бъдат преодолени и като краен продукт, клиента да получава ефективен и удобен уред. При избора и сравнение на устройствата, съвместяващи няколко технологии, производителите съветват изборът Ви да падне върху тези, способни да произвеждат най-малко 1 млн. отрицателни йони/см³.

Размер на покриваното пространство!

  Повечето преносими пречистватели на въздуха са разработени и предназначени за помещение с определени размери. Но по-добрите и качествените пречистватели имат няколко настройки и могат да обслужват помещения с вариращи размери.

Цена на устройството!

  Цената на споменатия пречиствател за въздух може да е от 90 до 840 лв. За пример ви посочваме пречиствателите на DAIKIN. Изводът е, че в зависимост от предлаганите характеристики и големината на покриваното пространство цената на устройството може да се променя. Но следва да помните, че високата цена не винаги е гаранция за високо качество. Сравнете цената с покриваната площ и ще определите съотношението цена/м².

Консумация на енергия!

  Консумацията на енергия при пречиствателите на въздуха е различна в зависимост от функциите и мощността на устройството. Така например, устройствата с НЕРА филтри използват повече енергия от йонните устройства (най-често от 5 до 10 пъти повече) и могат да увеличат сметката ви за ток с 80 до 100 $ годишно (данните са за САЩ).

Консумативи и части по желание!

  Важна препоръка, която следва да запомните - консумативите, като например филтри, трябва да бъдат включени в цената на покупката. Повечето НЕРА филтри и филтрите имащи за основа активен въглен, трябва да се сменят на всеки 6-24 месеца (в зависимост от класа на филтъра и честотата на използване на въздухопречиствател). Определете средния живот на консумативите, за да изчислите годишните разходи за тях.

Необходима поддръжка!

  В случай, че филтърът не бъде сменен, устройствата с механични филтри с времето губят своята ефективност, тъй като той задържа замърсителите. От друга страна, йонните устройства не губят ефективността си бързо, поради причината, че се почистват по-често.

Дизайн, преносимост и естетика!

  Изборът на пречиствателя за въздух е според вкуса на клиента, само той може да прецени какъв цвят и вид би удовлетворил желанието и потребностите му. Естетическият вид на уреда е личен. Забележимото при компактните модели е, че те позволява по-голяма мобилност. Тези моделите, които се поставят на маса, са по-лесно преносими, отколкото моделите за под.

Шум!

  Принципното за НЕРА устройства, че са значително по-шумни от йонните, заради мощния вентилатор. Докато йонните въздухопречистватели са тихи и безшумни, което позволява те да бъдат използвани 24 часа, 7 дни в седмицата, в чуствителни към шума места, като спалнята.

Сравняване и проверка на способността за пречистване!

  Някои от по-старите фирми-производители на пречистватели за въздух използват стандартния лабораторен тест “Ниво на доставяния чист въздух” (CADR). Но този метод е показателен изключително за въздухопречистватели, основани на вентилаторната филтрация, но не способен да отразява точно пречиствателната способност на новите, по-бавни като скорост йонни технологии.
 

Отрицателните йони-полезни за здравето!

  Ползата и положителните страни на йонните пречистватели на въздуха и особено тези, които произвеждат отрицателни йони, рядко е повод за дискусия. А уникалното при тази технология е, че високата концентрация на отрицателни йони има лечебен ефект. Йонният въздух съставлява 1 000 до 2 000 йона/см³ от въздухът извън населените места, като предимство се отдава на отрицателните йони, особено на естествени производители на йони, като планините, вечно зелените гори, водопадите, плискащите се вълни, и навсякъде другаде след дъждовна буря. Именно по редица от тези причини, повечето хора се чувстват по-добре, когато дишат въздухът близо до тези естествени производители на йони. В градовете и големите населени места, броят на отрицателните йони лесно спада до по-малко от няколко стотин на см³. Йоните се унищожават от превишеното число на въздушнопреносими замърсители.
 
По повод ефективността на йоните, изтъкнат следовател и учен Фред Сойка пише книга, „Ефектът на йоните”. В нея той посочва повече от 5000 научни документи, в които са засвидетелствани факти от проведени опити с йонизацията. От тях той прави извод, че големите количества отрицателни йони са много полезни. Липсата на отрицателни йони и пренасищането с положителни, допринасят за възникването на психични отклонения и неразположения, започващи о безпокойство и депресия, преминаващи към по-тежки физически заболявания. Често от такива заболявания страдат хора чувствителни към йони, а броят им е близо 25% от цялото население.
 
Д-р Иго Корнблу от североизточна болница във Филаделфия посочва пример, в който пациент с изгаряния, поставен в заредена с отрицателни йони среда, се подобрява с над 58% по-бързо, в сравнение с пациентите от контролната група, лекувана с медикаменти. Доктор Корнблу съобщава още, че 63% от пациентите със сенна хрема и бронхиална астма, поставени в заредена с отрицателни йони среда, получават частично или пълно облекчаване на симптомите. Друг доктор, Питър Фокс от Великобритания от своя страна, отбелязва успешното лечение на мигренно главоболие при 80% от пациентите с обикновена “Acute Migrannus Neuralgia” в такава среда. Руските учени не останаха незаинтересовани от чудесата на йонната среда, те са открили, че животните не могат да използват кислорода пълноценно в среда без йони и умират, докато в среда с ниско ниво на кислород, но наситена с отрицателни йони, оживяват. В среда с повече отрицателни йони шофьорите са по-внимателни и бдителни. Те са способни по-дълго време да се чувстват по-малко уморени, а рефлексите им са по-добри. Спортистите напредват по-бързо в среда с по-високи количества на отрицателни йони. Изводът е, че хората живеят по-дълго и са по-здрави, ако се намират близо до естествени производители на йони, повишената концентрация на отрицателни йони оказва положително влияние върху живота и здравето на човека.


Често  задавани въпроси за продуктите на DAIKIN!

 • Ефективни ли са Вашите пречистватели за въздух срещу цигарен дим?
Да, те са много ефективни срещу цигарен дим. За няколко разликата в качеството на въздуха вече е осезаема. Отрицателните йони имат свойството да улавят и да премахват от въздуха вредните и миришещи замърсители. Устройствата отстраняват пушека само за няколко часа работа, но обърнете внимание, че нищо не може да премахне напълно отровите във вторичния пушек.
 • Какво произвеждат Вашите продукти, отрицателни йони или озон?
DAIKIN йонни въздухопречистватели са електростатични въздушни пречистватели, основното им предназначение е, да произвеждат големи количества здравословни отрицателни йони, които също пречистват въздуха. Нашите уреди произвеждат незначителни количества озон, като естествен съпътстващ продукт от процеса на йонизация, подобен на процесите, протичащи след гръмотевична буря. Но тези количества озон са достатъчни, за да премахнат много от обичайните миризми, но не са достатъчни, за да предизвикат неприятности или проблеми. Нашите уреди не произвеждат озон/ единствен с такава опция е модела “MCK75JVM-K”, за разлика от уредите, разработени специално за производството на лечебен озон. DAIKIN устройствата имат разнообразни настройки на отрицателните йони, които способстват за по-голямо удобството на хора с тежки дихателни заболявания и тези, които са свръхчувствителни дори към незначителни количества озон. В такива случаи, производителите съветват, при работа на устройството вратите между стаите да остават отворени за по-добро проветряване. DAIKIN пречиствателите отговарят на държавните стандарти за сигурност при емисии на озон, по-ниски от 0.05 ppm (50 части на един милиард).
 • Чувал съм, че устройствата, произвеждащи отрицателни йони, могат да се използват за лечение на различни болести. Вярно ли е?
Продуктите на DAIKIN не са регистрирани, като медицински устройства, поради това, не можем да изказваме медицински твърдения. Въпреки това, че има обширни изследвания на лекари и учени с използване на подобни нива на отрицателните йони за лечение много и различни заболявания, включително душевни и психични безпокойства, депресия, мигренозно главоболие, сезонни душевни разстройства и чести простуди, гадене, безсъние и намалено либидо. Също така се забелязван облекчения на симптомите при алергии, астма и други дихателни заболявания. Ние насърчаваме хората да изпробват нашите продукти и да усетят ползата от тях чрез собствения си опит.
 • Безшумни ли са пречиствателите на въздух DAIKIN?
Една от основните характеристики и предимствата на DAIKIN пречиствателите за въздух е почти безшумната им работа, защото в тях няма движещи се части. Тези модели използват почти безшумен трискоростен вентилатор за HEPA филтрацията.
 • Как се почистват йонните пречистватели на въздуха?
Процесът на почисване на DAIKIN йонни пречистватели е много лесен. Предварително изключете устройството от контакта. Извадете филтърът на металната пластина-колектор (ако филтърът може да се сваля) и го избършете щателно с влажна кърпа. Подсушете го старателно със суха кърпа и върнете филтърът на мястото му в уреда. Неподвижните колекторни пластини се почистват с памучен тампон, напоен със спирт. Уредът следва да бъде чистен на 6-12 месеца!